fOTO ARCHIEF

fotoarchief

We zijn druk bezig om ons fotoarchief voor iedereen toegankelijk te maken.
Een server binnen het museum gaat dat mogelijk maken.
We werken op dit ogenblik hard aan deze zaken om dit te regelen.

Dus nog wat geduld a.u.b.

Meer dan 10.000 afbeeldingen staan klaar om te worden bekeken.

Hoewel het tegenwoordig een riskante zaak is beelden openbaar te maken hopen we wel op
enige coulance van misschien rechthebbenden op z.g. copyrights.
We zijn een museum voor het publiek, armlastig, dus kunnen we ons niet veroorloven
een juridische procedure te starten inzake rechten.
Mocht iemand iets willen claimen, help dan niet vervolgens dit museum omzeep

maar probeer in overleg een compromis te bewerkstelligen.