Organisatie

Stadsmuseum Almelo

|Organisatie
Organisatie 2018-08-08T14:48:46+00:00

Sponsoring & donaties

Uw donaties zijn belangrijk voor ons museum

Uw financiële steun is belangrijk voor ons museum. Opgeven als Vriend van het Stadsmuseum kan middels het aanmeldingsformulier hieronder te vinden of tijdens een bezoek aan het museum.

Word Vriend van het Stadsmuseum

Eenmalige donaties

Uiteraard is het ook mogelijk éénmalige donaties en schenkingen te doen. Hiervoor kunt u contact op nemen met de penningmeester via het contactformulier of overmaken op IBAN rekening NL66RABO0128469838 t.n.v. Stichting Museum voor Heemkunde Almelo.

Wij danken u zeer hartelijk voor uw bijdrage!

Vriend van het Stadsmuseum Almelo worden

Het Stadsmuseum Almelo wordt beheerd door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Als Vriend van het Stadsmuseum Almelo ontvangt u het MUSEUMnieuws, waarin u geïnformeerd wordt over ontwikkelingen in en rond het Stadsmuseum Almelo, enkele keren per jaar.

U kunt zich opgeven als Vriend van het Stadsmuseum Almelo tijdens een bezoek aan het Stadsmuseum of door onderstaand formulier in te vullen en te versturen.

Aanmeldingsformulier Vriend van het Stadsmuseum Almelo

Vul onderstaand formulier volledig in en klik op verzenden. Het eerste jaar wordt het bedrag naar verhouding berekend.

Voorletters
Naam (voluit)
Man/vrouw
Telefoon
Adres
Postcode
Plaats
Email

Hierbij meld ik mij aan als Vriend van het Stadsmuseum Almelo. Ik betaal daarvoor jaarlijks een bedrag van (minimaal € 15,00) :

Jaarlijks bedrag (min. € 15,00)
Datum

ANBI gegevens

Kernactiviteiten, beleid, bestuur, personeel & verslagen

Kernactiviteiten

Het Stadsmuseum geeft een beeld van de ontwikkeling van stad Almelo en haar omgeving. Het museum conserveert en ordent de in de collectie opgenomen objecten en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Door exposities en educatie streeft het museum ernaar om publiek enthousiast te maken over Almelo.

Beleid

Het museum streeft ernaar ook de nieuwe geschiedenis van Almelo te blijven volgen en een plaats te geven. Er wordt de komende jaren sterk ingezet op educatie. Door middel van wisselexposities zal steeds een ander onderwerp uit Almelo de aandacht krijgen.

Bestuur

Het museum is juridisch ondergebracht in de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo,
KvK Registratienummer: 027551
RSIN nummer: 008445618

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 personen; de aktuele samenstelling is hieronder te zien.

Voorzitter:                mr. C.H. Blok
Secretaris:                mr. P.J. Alers
Penningmeester:    J. de Heer
Lid:                             T.J. van Drooge
Lid:                             A. Eshuis
Lid:                             H. Bloebaum
Lid:                             J. Tijhuis

Bestuursleden ontvangen geen honorering.

Personeel en honorering

De stichting heeft twee personen in vaste dienst.
a:)   een educatief medewerker, volgens museale cao, deeltijd 3 werkdagen;
b:)   een administratief medewerker/suppoost, ovk. minimumloon , deeltijd 4 werkdagen.

Incidenteel wordt een stagevergoeding betaald aan (student) stagiaires voor specifieke werkzaamheden.

Het museum kan beschikken over een aantal vrijwilligers, voor zowel vakinhoudelijke als op huishoudelijke en publieksgerichte activiteiten. Vrijwilligers ontvangen geen financiële tegemoetkoming onder welke benaming ook, anders dan een vergoeding van ten behoeve van het museum gemaakte (reis)kosten.

Gebruikelijk is een jaarlijkse blijk van waardering en soms een bezoek aan een collega-instelling. Het museum stelt zich open voor nieuwe aanmeldingen en is ook beschikbaar voor stages en herintredingsprojecten. Waar nodig wordt gericht gezocht naar nieuwe vrijwilligers.

Verslaglegging

Het bestuur brengt jaarlijks een verslag uit aan de subsidiërende gemeente en legt rekening en verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen. Via onderstaande links zijn de verslagen in te zien.

Financieel verslag 2016
Jaarverslag 2017
Begroting 2017

onze

sponsoren