Heropening stadsmuseum

Zaterdag 20 februari was het dan eindelijk zover! Het Stadsmuseum ging weer open na een ingrijpende herinrichting. Binnen de bestaande muren van het Rectorshuis vindt u nu een totaal andere presentatie van de collectie. De ingang naar het museum is verplaatst en vindt u nu om de hoek in de Prinsenstraat nr. 13. De benedenverdieping van het Heydapand is hiervoor aangepast, met een moderne en functionele desk voor de suppoost, een modern en zeer informatief interactief computersysteem en een schilderijenwand.

De nieuwe opzet richt zich, meer dan de voorgaande, op een aantal thema’s die specifiek en bepalend voor Almelo en de historische ontwikkeling van Stad en Heerlijkheid zijn geweest. Ook komen de modernere geschiedenis en recentere ontwikkelingen beter tot hun recht. Door een groot aantal beeldschermen en audiostations kan meer informatie en verdieping worden geboden in de vorm van foto-en videobeelden en gesproken verhalen. Wij denken hierdoor een museumbezoek voor een grote groep van onze gasten interessanter en uitdagender te maken en met name ook een jeugdiger publiek aan te spreken.

De zolder in het Rectorshuis is ingericht voor de ontvangst van groepen en voor educatieve activiteiten voor en met jeugdige bezoekers en groepen.
De officiële heropening is verricht door mevr. Hermans, burgemeester van Almelo, door het openen van de toegangsdeur naar het Heydapand en het inwerkingstellen van het digitale informatiesysteem. In haar openingstoespraak benadrukte zij het belang van erfgoedbehoud en samenwerking van de diverse groepen en instellingen op dit terrein. Ook met name op het gebied van het zichtbaar en toegankelijk maken van het vele goede dat Almelo zowel in verleden als heden heeft te bieden. Samen maakten en maken wij Almelo tot wat het is en dat is veel waarop wij trots kunnen zijn.

Daaraan voorafgaande had dhr. Van der Laan, die als secretaris de honneurs waarnam, in zijn welkomstwoord in het kort de achtergrond van en de leidende ideeën bij het nieuwe ontwerp toegelicht. Hij bedankte de velen die bij planning en uitvoering en financiering betrokken zijn geweest en benadrukte vooral de inzet van vrijwilligers waarzonder het allemaal niet was gelukt. In het bijzonder vroeg hij aandacht voor de niet aflatende enthousiasme en gedrevenheid van mevr. Strijker. Zij was de inspirator in het project en de persoon die de bepalende inbreng heeft gehad in de inhoudelijke kern van dit vernieuwde museum.

Natuurlijk zijn wij erg benieuwd wat het publiek ervan vindt! Wij hopen u daarom binnenkort in ons museum te mogen begroeten en houden ons aanbevolen voor uw bevindingen of opmerkingen!

2018-04-20T20:11:36+00:00