aanvraag foto's via e-mail

Uw aanvraag voor foto's uit ons archief.

Elke foto kost een euro, u ontvangt deze in hoogst beschikbare resolutie, meestal 300 dpi, deze kosten betreffen hoofdzakelijk administratieve afhandelingen.U hoeft alleen de code door te geven die linksonder in de foto zichtbaar is, b.v. bij prentbriefkaarten: p acaiaplein010 of bij straten: catel005


Maak het bedrag (het aantal foto's die u opvraagt maal 1 euro, dus 5 foto's is 5 euro) over op bankrekeningnummer: NL66 RABO 0128 4698 38 t.n.v. Stichting Museum voor Heemkunde Almelo en wij gaan zorgen voor een snelle toelevering van de gevraagde foto's.